Opakom lásky je ľahostajnosť

Francúzska filozofka Simone Weil o pozornosti povedala, že ide o najčistejšiu a najvyššiu formu veľkorysosti. Túto myšlienku ešte neskôr obohacovala a došla až k tvrdeniu, že pozornosť je hlavným predpokladom lásky a dôvery. Takže ako je to s láskou. Je pozornosť jej synonymom? Kedy sa môžeme vzájomne podozrievať z pocitov čistej lásky? Napríklad […]

Hovorte o tom, čo vás trápi

Vo svojom živote sa často stretnete s vecami, ktoré pre vás nie sú príjemné a ktoré by ste chceli nejakým spôsobom zmeniť. Je to normálne. Každý sa stretávame s niečím, čo nám nie je príjemné a s čím by sme sa chceli proste pohnúť ďalej bez toho, aby sme mali pocit, že robíme niečo zle. Ale napriek tomu si myslíme, […]