Menová sústava a jej rôznorodé druhy

Začnime základnou informáciou. Menová sústava predstavuje spôsob vydávania peňazí do obehu v štáte, ako aj ich sťahovanie z obehu v danej krajine. Samozrejme, je upravená právnymi normami. Jej charakter pritom závisí od konkrétnych podmienok jednotlivých celkov v rámci ktorých táto sústava funguje, ale aj od ovplyvnenia medzinárodným prostredím. Rozoznávame tri stupne (druhy) menových sústav: 1. metalická (kovová) 2. úverová […]

Stratili zlaté víza svoju iskru?

V rámci tohto programu môžu bohatí ľudia na celom svete získať trvalé bydlisko v krajine a potom plné občianstvo po šiestich rokoch. Na zabezpečenie tohto cieľa musia investovať na portugalskom trhu s nehnuteľnosťami 500 000 EUR (578 000 dolárov, 450 000 GBP) alebo 1 milión EUR do širšej ekonomiky alebo vytvoriť podnik, ktorý zamestnáva 10 […]

Bežný účet – bežná pomôcka v našom živote

Bežný účet je základný bankový produkt, s ktorým sa v súčasnom svete stretol už asi každý jeden človek. Bežný účet nám pomáha spravovať a riadiť naše vlastné financie a náš rozpočet.  Aké sú základné doplnky k bežnému účtu? Základné produkty k bežnému účtu sú nám poskytnuté zadarmo popri zriadenom bežnom účte. Medzi ne patrí debetná platobná karta, elektronické bankovníctvo, trvalé […]

Je Európska únia

Ale stojí to? EÚ má určite prekážky obchodu, a tak či onak, zvyšujú náklady na dovážaný tovar. Ale každá krajina na svete má nejaké bariéry. Ako porovnáva EÚ? Sadzby – dane, ktoré sa vyberajú len z dovážaného tovaru – sú najľahšie kvantifikované a porovnané. Z väčšej časti sú sadzby EÚ relatívne nízke. Existuje niekoľko spôsobov […]